„Religijne wychowanie dzieci. Chrzest, Pierwsza Komunia”

1 października 2009 | Dodaj komentarz »

Wprowadzenie

W znanej polskiej kolędzie Bóg się rodzi w ostatniej zwrotce śpiewamy: „Podnieś rękę, Boże Dziecię, błogosław ojczyznę miłą, w dobrych radach, w dobrym bycie, wspieraj jej siłę swą siłą…”. Każde dziecko w rodzinie jest Bożym dziecięciem błogosławiącym rodziców, będącym źródłem potrzebnych łask. Tym, czym narodziny Jezusa były dla świata, tym są narodziny dziecka dla rodziny.jjjj

Kto przyjmuje jedno z tych dzieci w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, nie przyjmuje mnie, lecz Tego, który Mnie posłał. (Mk 9,37)

Słowa te nie pozostawiają wątpliwości, że dzięki obecności małego dziecka rodzina może otworzyć się na Bożą obecność.

Przez kontakt z małym dzieckiem w człowieku dorosłym zawsze budzą się pozytywne uczucia. Tym, co przyciąga do maleństwa, jest głównie jego niewinność. W małym dziecku obecne są Boże cechy: czystość, dobroć, szczerość, łagodność, miłość w stopniu nieporównywalnie większym niż u dorosłego. Każdy z nas, dorosłych, musi te wartości w sobie wypracować, a małe dziecko ma je w pełni. Podobne przyciąganie i emanowanie dobrem mają w sobie nieliczne osoby dorosłe i wówczas jest w nas pragnienie przebywania z nimi, przytulenia się. Świętość małego dziecka nie jest nam obojętna. Odczuwamy ją, rozbudza naszą wrażliwość, przypomina o drodze, którą musimy przejść, o wysiłku, który trzeba podjąć.

Dziecko jest dla małżeństwa, rodziny, otoczenia wielką szansą, pomocą, ale i zobowiązaniem. Spotkanie z nowo narodzonym dzieckiem jest zadaniem, lecz także fascynującą przygodą, niewyobrażalną perspektywą, której mały fragment ukazuje nam Boże Dziecię ze żłóbka betlejemskiego i każde maleństwo leżące w wózeczku. Nie można mieć wątpliwości, że dzieci stają się pomocnikami Stwórcy w dziele budowania trwałości małżeństwa i świętości rodziny. Jakże niezrozumiałym zachowaniem jest unikanie potomstwa.

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego. (J 3,5)

Już samo przyjście dziecka na świat jest niewyczerpalnym źródłem łask dla rodziców i całej wspólnoty. Aby jednak mogło ono rzeczywiście oddziaływać, musi być włączone do grona wyznawców Jezusa. W przytoczonym fragmencie nie chodzi tylko o wejście do Królestwa po śmierci, gdyż dokonuje się ono już tu na ziemi. Chrystus nie obiecuje łatwego życia, jednak jego uczniowie mają dostęp do mocy i nadziei na każdym etapie doczesnej wędrówki i w każdej sytuacji, szczególnie najtrudniejszej. Korzystanie ze środków nadprzyrodzonych, z niewyczerpalnego zdroju łaski umożliwia przyjęcie sakramentu chrztu. Wejście do rodziny dzieci Bożych nie rozwiązuje jednak od razu wszystkich problemów, ale stwarza szanse. Pozostałe sakramenty i całe dobrodziejstwo Kościoła zawierają w sobie nieograniczony zasób środków, z których możemy czerpać i doznawać wsparcia. Jednak dostęp do nich możliwy jest dopiero po przyjęciu sakramentu chrztu. Chrzest nigdy nie zniewala, nie ogranicza wolności. Nie jest piętnem wypalonym na czole. Jest stałą „kartą wstępu” do skarbca Bożych łask.

Dostrzeżmy wspaniałą współzależność: każde dziecko przez swoje narodziny, przez obecność przynosi rodzinie niezgłębione Boże błogosławieństwo. Ale i ono potrzebuje ze strony dorosłych wprowadzenia go w świat rzeczywistości nadprzyrodzonych.

Spis treści
Część pierwsza – Chrzest
Wprowadzenie

I. Atmosfera domu rodzinnego

II. Przywilej i obowiązek

„Zobowiązaliście się”

„Nie dajcie się zwieść”

„Otoczcie je ciepłem waszej rodzicielskiej miłości”

III. Co jest istotą chrztu?

IV. Dlaczego udziela się chrztu niemowlętom?

V. Wybór imienia

VI. Rodzice chrzestni

VII. Uroczystość

VIII.Dalsza droga wiary

1. Modlitwa rodzinna

2. Wspólny udział w Eucharystii

3. Pismo Święte w rodzinie

4. Religijny klimat w domu

Część druga – Uroczystość Pierwszej Komunii

Wprowadzenie

I. Eucharystia celem i drogą

1. Już Hiob to rozumiał

2. Troska o zbawienie dzieci

3. „Czyńcie to na moja pamiątkę”

II. Rola rodziców w bezpośrednim przygotowaniu do uroczystości I Komunii Św.

1. Wprowadzenie

2. Jak przygotować swoje dziecko?

3. Rodzice wspierani przez katechezę

4. Katecheci również potrzebują wsparcia

III. Uroczystość

1. Czy koniecznie w maju?

2. Kościół – główna część uroczystości

A. Sakrament pojednania

B. Przed wyjściem do kościoła

C. W kościele

3. Świąteczny nastrój w domu

IV. Relacje dziecka z Jezusem po uroczystości

Zakończenie

Bibliografia

Opublikowano dnia czwartek, 1 październik 2009 o godz. 10:21 w kategorii Moje książki. Możesz śledzić komentarze tego wpisu przy pomocy kanału RSS 2.0. Możesz zostawić komentarz lub wysłać sygnał trackback ze swojego bloga.

Zostaw odpowiedź

*