„Postawy wobec cierpienia w Biblii”

30 września 2009 | Dodaj komentarz »

Nasze osobiste problemy, związane z chorobą syna sprawiły konieczność zmagania się z trudnymi pytaniami o sens cierpienia. W 2000 roku spotkałem się z księdzem Januszem Malskim, przełożonym wspólnoty Cichych Pracowników Krzyża, który zaproponował mi współpracę przy tworzeniu kwartalnika „Kotwica”. Wspólnota zajmuje się głównie ukazywaniem dla osób cierpiacych zbawczego sensu cierpienia. Owocem tej współpracy i moich osobistych doświadczeń jest prezentowana książka.

Ze wstępucierpienie_w_biblii[18x1]

Cała prawda o cierpieniu zawiera się w historii kilku ostatnich dni ziemskiego życia Jezus. Wiele wieków wcześniej drogę tę opisał prorok Izajasz. Kluczowe słowa zawarte są w czwartej pieśni o Słudze Pańskim:

„Spodobało się Panu zmiażdżyć Go cierpieniem” ( Iz 53, 10).
Okazuje się, że cierpienie jest koniecznym sposobem realizacji ideału wiary. Jezus zawarł te prawdę w stwierdzeniu:
„Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje !” ( Mk 8, 34).
Bez cierpienia nie jest możliwe wędrowanie szlakiem wiary, uważając się za ucznia Jezusa, żyjąc nadzieją na życie wieczne. Prawda ta brzmi przerażająco, ale tylko wtedy, kiedy zapominamy, że Bóg ze swoją Łaską jest stale gotowy nas wspierać.
„Spodobało się Panu…” – sam Stwórca wyznaczył nam taką drogę. Nie trzeba z Nim dyskutować, uciekać. Szkoda czasu i wysiłku, można zmarnować i przegrać życie. Skoro Bóg tak chciał, to trzeba pokornie przyjąć tę prawdę. Tylko wówczas cierpienie nie będzie nas niszczyć, lecz uszlachetniać.

Izajasz ukazuje wartość cierpienia, ale także konkretny sposób przeżywania tego doświadczenia. Prześledźmy kilka fragmentów czwartej pieśni, mając na uwadze, że najpierw dotyczą one Jezusa, ale mogą być także opisem doświadczeń każdego z nas.

Spis treśći

Zamiast wstępu.
Rozdział pierwszy
Postawy wobec cierpienia
1.Abraham
2. Tobiasz
3. Hiob
3.1 Wprowadzenie
3.2 Hiob sprawiedliwy
3.3 Przyczyna cierpienia
3.4 Żona Hioba
3.5 Przyjaciele
4. Łazarz
5. Łotr z krzyża
6. Kobieta chora na krwotok
7. Chromy mężczyzna
8. Niewidomy
9. Matka Jezusa
Rozdział drugi
Wstawiennictwo w cierpieniu
1. Uzdrowienie sparaliżowanego mężczyzny1
2. Setnik z Kafarnaum
3. Siostry Łazarza
4. Ojciec opętanego i chorego syna
5. Dworzanin
6. Jair
7. Syrofenicjanka
Zamiast zakończenia
Bibliografia
Dodatek-Rozważania Drogi Krzyżowej
1. Moja Droga Krzyżowa
2. Szukam nadziei
3. Wybaczenie
4. Zatrzymaj się
5. Prawda objawiona

W styczniu 2005 roku wysłałem tę książkę dla cierpiącego Jana Pawła II oraz dla Arcybiskupa Stanisława Dziwisza.

W odpowiedzi otrzymałem następujące listy:

1. Sekretariat Stanu, Sekcja pierwsz, Watykan 21 lutego 2005 roku

Szanowny Panie!

Jego Światobliwość Jan Paweł II wyraża swoją wdzięczność za wyrazy życzliwości i duchowej bliskości w dniach pobytu w poliklinice Gemelli. Dziękuje również za dołączony dar w postaci autorskiej książki.

W przemówieniu na Anioł Pański w niedzielę 6 lutego br. Ojciec Śiwęty zwrócił się z tymi słowami: „Niech dotrze do Was wszystkich najdrożsi Bracia i Siostry, i do wszystkich, którzy w każdym zakątku świata są mi bliscy, moje podziękowanie za szczerą i współczującą miłość, jakiej doświadczyłem w tych dniach w sposób szczególny. Wszystkich oraz każdego i każdą z osobna zapewniam o wdzięczności modlitewnej, która wyraża się w nieustannej modlitwie w Waszych intencjach, w potrzebach Kościoła i wielkich sprawach świata”.

Te wyrazy wdzięczności Ojciec Święty kieruje również do Pana oraz Jego Rodziny, wyprasza w modlitwie potrzebne dla wszystkich łaski, i przesyła swoje błogosławieństwo.

Z wyrazami szacunku

Mons.Gabriele Caccia

2. Mons. Stanisłw Diwisz, Watykan 21 Lutego 2005 roku

Drogi Panie Doktorze,

Bardzo dziękuję za przysłaną mi wraz z listem książkę „Postawy wobec cierpienia w Biblii- od Abrahama do Maryi”. Wdzięczny jestem za dedykację Autora na ofiarowanym mi egzemplarzu.

Ojciec Święty dziękuje za modlitwy w Jego intencji i serdecznie błogosławi Panu, Jego Rodzinie i pracy Pana.

Ja też serdecznie pozdrawiam i życzę potrzebnych łask Bożych dla Pana i Jego Bliskich.

Abp Stanisław Dziwisz

Opublikowano dnia środa, 30 wrzesień 2009 o godz. 11:19 w kategorii Moje książki. Możesz śledzić komentarze tego wpisu przy pomocy kanału RSS 2.0. Możesz zostawić komentarz lub wysłać sygnał trackback ze swojego bloga.

Zostaw odpowiedź

*