„Małżeństwo tajemnica wielka”

1 października 2009 | Dodaj komentarz »

Ze wstępu

Jestem bardzo wdzięczny Bogu, że powołał mnie do życia w małżeństwie. Nie zawsze tak było, iż rozumiałem wartość tego stanu na dzisiejszym poziomie. Oczywiście, przede mną jako mężczyzną i przed naszym małżeństwem jest jeszcze wiele prawd do odkrycia, ale to także jest cudowny element naszej wiary, że na każdym etapie życie mamy przed sobą ciągle niezgłębione tajemnice, których odkrywanie, we współpracy ze Stwórcą, staje się ubogacającym zadaniem. Dzisiaj, po wielu latach życia w małżeństwie i rozwijaniaMalzenstwo[31x1] fascynacji Słowem Bożym, jestem coraz bardziej świadomy swojej roli męża i ojca. A jeżeli mam jeszcze wątpliwości co do różnych aspektów życia małżeńskiego, to wiem, że odpowiedzi na wszystkie, nurtujące mnie z tej dziedziny pytania, znajdę w Piśmie Świętym.

Drogę naszego życia małżeńskiego wiele lat temu Bóg połączył z drogą proponowaną przez Ruch Domowy Kościół, będący częścią Ruchu Światło- Życie. Dzięki tej wspólnocie mogliśmy jako małżonkowie intensywniej przybliżać się do siebie i do Boga, mogliśmy odkrywać cudowne prawdy o istocie Sakramentu Małżeństwa. Dostąpiliśmy także zaszczytu spotykania się z bardzo dużą ilością małżeństw i duszpasterzy. Te doświadczenia, w połączeniu z systematyczną lekturą Biblii, doprowadziły do możliwości służenia innym w zakresie zagadnień związanych z małżeństwem. Dzięki realizacji posługi na rzecz małżeństwa ugruntowujemy się w przekonaniu, że w obecnej sytuacji sprawą bardzo pilną staje się wzmożenie wysiłków zmierzających do podnoszenia poziomu rozumienia wielkiej tajemnicy jedności męża i żony.

Spis treści

Wstęp

1.Cała Biblia mówi o małżeństwie
2.Stworzenie małżeństwa (Rdz 1, 27)

Zdolność do miłości
„Na obraz Boży”
„Stworzył mężczyznę i niewiastę”
3.Drugi opis stworzenia (Rdz 2,7.18-20)

Pomoc
Głęboki sen
Hymn pochwalny
„Krew z krwi, kość z kości”
4. Opuszczenie domu rodzinnego (Rdz 2, 24)

Opuszczenie
Połączenie
Jedno ciało
5. Rozbicie jedności (Rdz 3)
6. Małżonkowie wypłyńcie na głębię (Łk 5, 4-6)
7. Fundament małżeństwa (Mt 19,6)

Modlitwa małżeńska
Wspólny udział w Mszy św.
Noszenie obrączki
Świętowanie rocznicy ślubu
Nieustanna modlitwa za współmałżonka
8. Misyjność małżeństwa (Mk 6,7-13)
9. Czas miłowania, czas nienawiści w małżeństwie (Koh 3,1.8)
10.Problem męża, problem małżeństwa (J 20,10-20)
11.Wybaczenie w małżeństwie (Mt 18,21-22)
12.Cierpienie w małżeństwie
13.Mąż marnotrawny (Łk 15, 11-32)
14.Tajemnica (Ef 5,18-33)
15.Bojaźń Boża wzorem dla małżonków (Ef 5,21)
16.Mężczyzna źródłem miłości [1] (Ef 5,21-25)

17.Jezus wzorem dla mężczyzny [2] (Ef 5, 25-27)
18. Postawa mężczyzny, postawa kobiety [3]
19.Wartość małżeństwa (Hbr 13,4)
20.Kalanie łoża (Hbr 13,4)
21.Czystość małżeńska (Hbr 13,4)
22.Powinność, wstrzemięźliwość (1 Kor 7,3-6)
23.Małżeństwo żyje dzięki Eucharystii
Zakończenie
Bibliografia

Opublikowano dnia czwartek, 1 październik 2009 o godz. 9:58 w kategorii Moje książki. Możesz śledzić komentarze tego wpisu przy pomocy kanału RSS 2.0. Możesz zostawić komentarz lub wysłać sygnał trackback ze swojego bloga.

Zostaw odpowiedź

*