„Jan Paweł II i tajemnca cierpienia”

1 października 2009 | Dodaj komentarz »
Ze  wstępu

Oba zagadnienia poruszane w moim opracowaniu mocno się ze sobą wiążą i uzupełniają.Tajemnica_cierpienia[19x2]
Geneza książki jest bardzo prosta. Od kilkunastu lat pracuję jako katecheta w I Liceum Ogólnokształcącym we Wschowie. Praca z młodzieżą to wielkie wyzwanie i fascynująca przygoda. Wielokrotnie w mojej posłudze musiałem podejmować próbę wyjaśniania młodym ludziom trudnych treści z pogranicza życia i wiary. Były i są nimi nadal takie zagadnienia jak: cierpienie, przeznaczenie, dopust Boży, śmierć, szczególnie młodych ludzi, prawda o życiu wiecznym. Ciągle przekonuję się, że są to problemy, z którymi trudności mamy prawie wszyscy, nie zależnie od wieku.
W pewnym momencie życia Bóg postawił na mojej drodze księdza Janusza Marskiego, przełożonego wspólnoty Cichych Pracowników Krzyża. Swoje dzieło wspólnota realizuje i rozwija przede wszystkim poprzez prowadzenie domu rekolekcyjnego w Głogowie. W tym wyjątkowym miejscu od kilku lat odbywają się rekolekcje i turnusy rekolekcyjno-rehabilitacyjne dla osób z różnymi stopniami niepełnosprawności, wolontariuszy i wszystkich związanych z apostolatem chorych. Mając możliwość współuczestniczyć w prowadzeniu wspomnianych rekolekcji zacząłem intensywniej stykać się z osobami niepełnosprawnymi i z problematyką cierpienia. Okazało się, że wcześniejsze doświadczenia konfrontacji z najtrudniejszymi problemami naszego życia, wyniesione z pracy z młodzieżą, stały się bardzo pomocne na tej płaszczyźnie.
Jako osoby wierzące, w odnajdywaniu odpowiedzi na najistotniejsze pytania, musimy najpierw sięgać do natchnionego Słowa Bożego. Tak też postępuję w mojej posłudze. Ale dzięki Opatrzności Bożej dane nam było przez ponad 26 lat słyszeć i czytać wyjaśnienia najtrudniejszych zagadnień w nauczaniu Jana Pawła II, niekwestionowanego wielkiego proroka i świadka wiary.
Czerpiąc z tych dwu źródeł pogłębiałem swoje osobiste doświadczenia związane z cierpieniem, chorobą i śmiercią. Część moich przemyśleń publikowana była w czasopiśmie „Kotwica”, wydawanym przez wspomnianą wspólnotę Cichych Pracowników Krzyża.
Powstałe opracowanie ma być pomocą, dla wszystkich, którzy w pewnym momencie swojego życia zechcą na chwilę zatrzymać się i przemyśleć treści związane głównie z sensem choroby, cierpienia, śmierci.

Szczególną wdzięczność pragnę wyrazić papieżowi Janowi Pawłowi II, który przebywając już bardzo blisko tronu Ojca Niebieskiego, pozostawił nam niezgłębione dziedzictwo w postaci rozważań na temat wartości Krzyża i cierpienia. Chcąc oddać hołd naszemu Ojcu świętemu przybliżę kilka jego wypowiedzi, których przesłanie mocno koresponduje z poruszaną przeze mnie tematyką. Za najważniejszą, z punktu widzenia rozważanych prawd, uznaję fragment wypowiedzi z Pelplina z 1999 roku. Będzie on przedmiotem naszej uwagi w pierwszej części książki. Umieszczam to rozważanie na początku opracowania, uznając je za ważny drogowskaz, za istotny punkt odniesienia, ale też z powodu odczucia wielkiego zobowiązania wobec tych słów. Nasza wdzięczność Bogu za ten pontyfikat, podziękowanie Janowi Pawłowi II za jego poświęcenie, bezgraniczną służbę, niech się potwierdzi tym, że choć trochę przejmiemy się jego słowami i zaczniemy nimi żyć.

Spis treści
Wstęp
Część I
Jan Paweł II
I. 26 lat Ojciec Święty mówił do nas
1.     Do nas
2.     Ojciec Święty!
3.     Co mówił?
4.     Jak mówił?
II. Wartość słowa Bożego
1.     Prorok
2.     Św. Hieronim
3.     Nowe tysiąclecie
4.     W domu
5.     „Czytajcie i medytujcie!”
6.     „Pozwólcie, by Chrystus mówił!”
III. Jan Paweł II cierpiący prorok
IV. Głębiej i dalej
V. Szczególne źródło miłości
VI. Jan Paweł II wielkim znakiem dla współczesnego świata
VII. Chrystus źródłem nadziei
IX. Śmierć Ojca
Część II
Tajemnica cierpienia
I.Cierpienie nie jest tajemnicą
1.     Przyczyny, źródła, rodzaje cierpienia
2.     Śmierć
II. Problematyka przeznaczenia człowieka
III. Dopust Boży
IV. Cierpienie- ofiara z siebie
V. Prawda o życiu wiecznym źródłem chrześcijańskiej nadziei
VI. Bóg jedynym źródłem pocieszenia w smutku
VII. Uczestnictwo w chorobie, umieraniu, pogrzebie
VIII. „Panu Bogu nie udała się starość”
IX. Czy cyrk i świętość mają ze sobą coś wspólnego?
1.     Trener
2.     Zasłuchanie
3.     Służba
4.     Radość
Zakończenie

Opublikowano dnia czwartek, 1 październik 2009 o godz. 9:04 w kategorii Moje książki. Możesz śledzić komentarze tego wpisu przy pomocy kanału RSS 2.0. Możesz zostawić komentarz lub wysłać sygnał trackback ze swojego bloga.

Zostaw odpowiedź

*