Nauka o wartości małżeństwa

22 września 2009 | Dodaj komentarz »
„Jan Paweł II naucza, że prawda o małżeństwie nie tylko istnieje, ale jej odkrywanie jest pilne i niezbędne dla przyszłości świata”[1]. Czasami słyszę słowa, że takie akcentowanie wartości małżeństwa, jakie wypływa z moich wykładów i pisanych tekstów, jest zbyt fundamentalistyczne. czytaj dalej ...

Kodeks Prawa Kanonicznego

21 września 2009 | Dodaj komentarz »
Kan. 1055 - § 1. Małżeńskie przymierze, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury do dobra małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu. § czytaj dalej ...

Dekalog, przykazanie szóste

21 września 2009 | Dodaj komentarz »
Nie będziesz cudzołożył (Wj 20,14; Pwt 5,17). Słyszeliście, że powiedziano: Nie cudzołóż! A Ja wam powiadam: Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa (Mt 5, 27-28). I. "Mężczyzną i niewiastą stworzył ich" 369-373 2331 czytaj dalej ...

Sakrament małżeństwa

21 września 2009 | Dodaj komentarz »
1601 "Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu"89KPK, kan. czytaj dalej ...

Złota recepta na zbudowanie szczęśliwego małżeństwa

21 września 2009 | Dodaj komentarz »
Zapraszam do zapoznania się z treścią recepty, którą na różne sposoby propaguję w ostatnim okresie. 1. Hierarchia wartości.   Co dla ciebie jest najważniejsze w życiu?  Rodzina  Praca zawodowa  Hobby  Zarabianie pieniędzy  Kariera  Ambicje, sukcesy  Dokształcanie  Zaangażowanie czytaj dalej ...

Cała Biblia mówi o małżeństwie

21 września 2009 | Dodaj komentarz »
Biblia jest natchnioną Księgą o Bogu i o człowieku. Ale nie o człowieku jako pojedynczej istocie, lecz żyjącym w bardzo konkretnej wspólnocie. W Księdze mądrości czytamy: „Bo z wielkości i piękna stworzeń poznaje się przez podobieństwo ich Stwórcę” (Mdr 13,5). czytaj dalej ...

Główne teksty biblijne

21 września 2009 | Dodaj komentarz »
„Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę. Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: «Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną” ( Rdz 1, 27-28) czytaj dalej ...