Cała Biblia mówi o małżeństwie

21 września 2009 | Dodaj komentarz »
Biblia jest natchnioną Księgą o Bogu i o człowieku. Ale nie o człowieku jako pojedynczej istocie, lecz żyjącym w bardzo konkretnej wspólnocie. W Księdze mądrości czytamy: „Bo z wielkości i piękna stworzeń poznaje się przez podobieństwo ich Stwórcę” (Mdr 13,5). czytaj dalej ...

Główne teksty biblijne

21 września 2009 | Dodaj komentarz »
„Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę. Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: «Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną” ( Rdz 1, 27-28) czytaj dalej ...