„Przypatrzmy się powołaniu naszemu”

1 października 2009 | Dodaj komentarz »
Wstęp Temat zaproponowany do rozważenia: „Przypatrzmy się powołaniu naszemu”, jest parafrazą słów świętego Pawła, zapisanych we fragmencie „Listu do Koryntian”. Oto ten tekst: „Przeto przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu! Niewielu tam mędrców według oceny ludzkiej, czytaj dalej ...

„Kiedy cierpienie staje się łaską”

1 października 2009 | Dodaj komentarz »
Wprowadzenie Wspólnota Cichych Pracowników Krzyża zaproponowała temat rekolekcji: „Kiedy cierpienie staje się łaską”. Współpracując od wielu lat ze Wspólnotą podjąłem się przygotowania rozważań do wydania polskiego. Natchnione teksty, które wyszły spod ręki Szymona, zawierają czytaj dalej ...

„Jan Paweł II i tajemnca cierpienia”

1 października 2009 | Dodaj komentarz »
Ze  wstępu Oba zagadnienia poruszane w moim opracowaniu mocno się ze sobą wiążą i uzupełniają. Geneza książki jest bardzo prosta. Od kilkunastu lat pracuję jako katecheta w I Liceum Ogólnokształcącym we Wschowie. Praca z młodzieżą to wielkie wyzwanie i fascynująca przygoda. Wielokrotnie czytaj dalej ...

„Postawy wobec cierpienia w Biblii”

30 września 2009 | Dodaj komentarz »
Nasze osobiste problemy, związane z chorobą syna sprawiły konieczność zmagania się z trudnymi pytaniami o sens cierpienia. W 2000 roku spotkałem się z księdzem Januszem Malskim, przełożonym wspólnoty Cichych Pracowników Krzyża, który zaproponował mi współpracę przy tworzeniu kwartalnika czytaj dalej ...

„Nasze dziecko przyjmie Jezusa w Eucharystii”

30 września 2009 | Dodaj komentarz »
Przygotowując to opracowanie kierowałem się pytaniem, co ja, jako rodzic powinienem wiedzieć, aby nasze dziecko, ale i całarodzina, przeżyło tę piękną chwilę jak najgłębiej. Od kilku lat mam możliwość prowadzenie nauk dla rodziców dzieci pierwszokomunijnych w wielu miejscowościach czytaj dalej ...